Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste (jäljempänä ‘Tietosuojaseloste’ tai ‘Seloste’). Seloste on laadittu 14.2.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Monikielinen kirjasto tarjoaa kirjoja, musiikkia, elokuvia ja aikakauslehtiä aikuisille, nuorille ja lapsille noin 80 kielellä. Monikielinen kirjasto toimii Satakielikuukausi.fi -sivuston ylläpitäjänä.

Lisätietoja: https://www.kirjastot.fi/monikielinenkirjasto.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Monikielinen kirjasto, monikielinen.kirjasto@hel.fi.

3. Rekisterin nimi

Satakielikuukauden yhteistyökumppanirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vuosittain kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito Satakielikuukauden tapahtumajärjestäjiin ja yhteistyötahoihin kyseisen vuoden tapahtumaan liittyen.

Rekisterinpitäjä ei käytä tietoja markkinointiin eikä kaupallisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

5. Tietoa evästeistä

Satakielikuukausi.fi -sivustolla käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminnallisuuksiin, osa sivuston käytön tilastointiin. Eväste (cookie) on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Satakielikuukausi.fi -sivustolla käytöstä tallennetaan tilastotietoja palveluiden kehittämistä varten. Kävijätilastot kerätään Google Analytics -verkkotilastopalveluun. Palveluiden käytön analyysitietoa ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäinen käyttäjä olisi tunnistettavissa.

6. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Satakielikuukauden vuosittaiseen yhteistyökumppanirekisteriin tallennettavia tietoja ovat: organisaatio, yhteyshenkilön yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ilmoitettavan tapahtuman www-sivujen osoitteet ja verkkoyhteyden IP-osoite.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhteistyökumppanilta Satakielikuukauden vuosittaisella tapahtumailmoitus-lomakkeella, jossa yhteistyökumppani luovuttaa tietojaan sivuston ylläpitäjän käyttöön.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja rekisteritietoja tallentavien Helsingin kaupungin palvelimien tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on tarkastus- ja oikaisuoikeus omiin tietoihinsa, oikeus tulla unohdetuksi sekä peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän selosteeseen.

Tämä Seloste on päivitetty viimeksi: 14.2.2022

Scroll to Top
Skip to content