Tapahtumailmoittautuminen alkaa tammikuussa

Eri värisiä puhekupilia joissa eri kielisiä tekstejä. Satakielikuukausi.

På svenska nedan.
In English below.

Satakielikuukausi muistuttaa äidinkielen ja kielellisen moninaisuuden kirjosta taiteen ja kohtaamisten kautta. Näyttelyitä, lukuhetkiä ja erilaisia tapahtumia järjestetään vuosittain kautta Suomen kirjastoissa, kulttuurikeskuksissa ja kouluissa. Osallistua voi myös kotona tai päiväkodissa seuraamalla tapahtumaa suoratoistona tai tallenteena.

Ohjelmassa on ollut monipuolinen kattaus esitelmiä, keskusteluja, satutunteja, näyttelyitä ja työpajoja. Tapahtumat tuovat esiin monikielisyyden rikkautta, tutkivat kielen kautta rakentuvaa identiteettiä ja luovat mahdollisuuksia kohtaamisille yli kielirajojen.

Tapahtumailmoittautuminen alkaa tammikuussa 2023.

Satakielikuukausi alkaa kansainvälisenä äidinkielen päivänä 21.2.2022 ja päättyy maailman runouden päivän ja maailman rasismin vastaisena päivänä 21.3.2022. 

Lisätietoa saat Monikielisestä kirjastosta.

*****

Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi firas språklig mångfald genom konst och att mötas. Utställningar, sagostunder, och olika evenemang arrangeras på bibliotek, kulturcentra och skolor runtom i hela Finland. Programmet erbjuder även på strömmade och inspelade nätbaserade evenemang som vem som helst delta i till exempel från hemmet eller dagis. 

Det mångsidiga programmet består av föreläsningar, diskussioner, sagostunder, utställningar och workshops. Genom konst och kultur lyfter evenemangen fram rikedomen av flerspråkighet, hur identitet formas genom språk och de skapar möjligheter till möten över språkgränserna. 

Anmälning öppnas i januari 2023.

Flerspråkigmånaden inleds på den internationella modersmålsdagen den 21 februari och slutar den 21 februari på världspoesidagen som också är FN:s dag mot rasism. 

*****

Satakielikuukausi Multilingual Month is an annual celebration of language diversity through art and coming together. Exhibitions, reading hours and diverse events are arranged in libraries, cultural centres and schools in Finland. The program offers both live streamed and recorded online events that anyone can join from home or kindergarten.

The diverse program consists of presentations, discussions, storytelling, exhibitions, and workshops. Through art and culture, the events highlight the richness of language diversity, explore building one’s identity through language, and create opportunities for mutual encounters across language boundaries. 

Please contact us about your event starting January 2023.

Multilingual Month begins on Mother Language Day on the 21st of February, and ends on the World Poetry Day, 21st of March which is also the United Nations Day Against Racism. 

Scroll to Top
Skip to content