قصه خوانی به زبان فارسی / Farsinkielinen satutuokio

Tapahtuman tiedot

  • Itäkeskuksen kirjasto
  • 8.3.2023
  • 18:00 - 18:30
  • Itäkeskuksen kirjasto

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
$0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

قصه خوانی به زبان فارسی / Farsinkielinen satutuokio

Itäkeskuksen kirjasto

18:00 - 18:30
8.3.2023

000000

Itäkeskuksen kirjasto

Organizer's other events

به مناسبت بزرگداشت زبان مادری در جشنواره ماه صد زبان بخش کودک کتابخانه ایتاکسکوس برگزار میکند!? قصه خوانی به زبان فارسی برای کودکان ۳ تا ۶ سال  مکان: کتابخانه ایتاکسکوس تاریخ و ساعت: چهارشنبه، 8.3.2023، ساعت 18

Itäkeskuksen kirjastossa pidetään farsinkielinen satutuokio 3-6 vuotiaille 8.3.2023 klo 18:00-18:30. Tervetuloa.

Lisätietoja tapahtumasta.

Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista / Fritt inträde, ingen förhandsanmälan / Free entrance, no pre-subsciption.

Scroll to Top
Skip to content