Press

Satakielikuukausi 2022 käynnistyy 21. helmikuuta

På svenska nedan.
In English below.

Satakielikuukausi juhlii kielellistä moninaisuutta. Kulttuurikeskuksiin, kirjastoihin, kouluihin ja koteihin levittäytyvä verkostofestivaali alkaa kansainvälisenä äidinkielen päivänä 21.2.2022 ja päättyy maailman runouden päivän ja maailman rasismin vastaisen päivän tapahtumiin 21.3.2022. Satakielikuukausi haastaa tarkastelemaan äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen kautta.

Satakielikuukauden verkkosivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen www.satakielikuukausi.fi. Verkkosivuilla ja Satakielikuukauden Facebookissa julkaistaan poimintoja teemakuukauden tapahtumista. Ohjelma on monipuolinen kattaus esitelmiä, keskusteluja, satutunteja, näyttelyitä ja työpajoja. Tapahtumat tuovat taiteen ja kulttuurin kautta esiin monikielisyyden rikkautta, tutkivat kielen kautta rakentuvaa identiteettiä ja luovat mahdollisuuksia kohtaamisille yli kielirajojen.

Näyttelyitä, lukuhetkiä ja muita tapahtumia järjestetään eri paikkakunnilla puolilla Suomea pääkaupunkiseudulta Kuopioon ja Seinäjoelle. Lisäksi etäohjelmaan voi osallistua vaikkapa kotona, koulussa tai päiväkodissa seuraamalla tapahtumia suoratoistona tai tallenteilta.

Satakielikuukautta koordinoi Monikielinen kirjasto yhdessä Kulttuuria kaikille –palvelun kanssa.

Äidinkieltä, monikielisyyttä ja kielellistä moninaisuutta juhlistavaa Satakielikuukautta vietetään tänä vuonna kahdeksatta kertaa. Festivaalia on 2017 alkaen vietetty myös muissa Pohjoismaissa nimellä Multilingual Month. Edellisten vuosien tapahtumiin voi edelleen tutustua vanhassa osoitteessa www.satakielikuukausi.org.

Poimintoja Satakielikuukauden ohjelmasta:

Kotoperäiset kielemme karjala ja koltansaame ja kielellinen identiteetti.

2.3. Karjalažus tänäpäi – nuoret karjalankieliset ja kieliaktivistit Suomessa.
Puhumassa kieliaktivistit Milla Tynnyrinen ja Maura Häkki.
9.3. Koltansaamen kieli ja kielen tilanne Suomessa, Norjassa ja Venäjällä.

Puhumassa FM Miika Lehtinen Oulun yliopistosta.
Keskustelut ovat osa luentosarjaa, jossa paneudutaan kahteen Suomen kotoperäiseen kieleen: vähemmistökielten asemaan sekä karjalaan ja koltansaameen identiteetin, tutkimuksen ja kielenkäyttäjien näkökulmista. Luennoille voi osallistua verkon välityksellä. Tapahtuman järjestävät Helsingin työväenopisto, Sukukansojen ystävät ry ja Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry.

Luomista Paloma Valdivian kanssa / Creando con Paloma Valdivia 21.2–21.3.2022.

Chileläinen lastenkirjailija Paloma Valdivia on koostanut espanjankielisiä työpajatallenteita lapsille englanniksi ja portugaliksi tekstitettyinä.

Videot löytyvät Youtubesta:
Luomista Paloma Valdivian kanssa – Duerme Negrito – Cardboard Baby.
Luomista Paloma Valdivian kanssa – Máscaras – Mask to Play.
Luomista Paloma Valdivian kanssa – Thaumatrope.

Satakielikuukausi-kirjanäyttelyt Seinäjoen pääkirjastolla 21.2–21.3.2022.

Viikoittain vaihtuvissa kirjanäyttelyissä on kirjaston tiloissa esillä kirjallisuutta kahdeksalla Seinäjoella yleisesti puhutulla kielellä; venäjä, viro, turkki, thai, ukraina, arabia, englanti ja ruotsi. Näyttelyn kirjoja vinkataan myös kirjaston somekanavissa osoitteissa https://www.facebook.com/sjkkirjasto ja https://www.instagram.com/sjkkirjasto/.

Facebookiin tehdään myös lyhyitä haastatteluita monikielisistä asiakkaista. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Lisätiedot:

Ohjelmisto, blogit ja muuta tietoa Satakielikuukausi.fi -verkkosivuilla.
Satakielikuukauden facebook-sivu: @satakielikuukausi

Monikielinen kirjasto:
Kellosilta 9
00520 Helsinki
monikielinen.kirjasto@hel.fi
tel: 09 310 85402 / 09 310 85 460.
#SatakieliKuukausi #FlerspråkighetsMånaden #MultilingualMonth #Flerspråkighet #monikielisyys

*****

Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi 2022 inleds 21 februari.

Under den årliga Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi firas språklig mångfald på kulturcentra, bibliotek, skolor och hem runtom i hela Finland. Flerspråkigmånaden som i år firas för åttonde gången inleds på den internationella modersmålsdagen den 21 februari och slutar den 21 februari på världspoesidagen som också är FN:s dag mot rasism. Flerspråkighetsmånaden lyfter fram betydelsen av modersmål och flerspråkighet genom konst, deltagande och att mötas.

Flerspråkighetsmånaden har nu en ny webbplats och den hittas på adressen www.satakielikuukausi.fi- Utdrag från temamånadens evenemang kommer att publiceras på hemsidan och på Facebook. Det mångsidiga programmet består av föreläsningar, diskussioner, sagostunder, utställningar och workshops. Genom konst och kultur lyfter evenemangen fram rikedomen av flerspråkighet, hur identitet formas genom språk och de skapar möjligheter till möten över språkgränserna.

Utställningar, sagor för barn och andra evenemang i anslutning till flerspråkighet arrangeras runt om i Finland, från huvudstadsregionen till Kuopio och Seinäjoki. Dessutom erbjuder programmet även på strömmade och inspelade nätbaserade evenemang som vem som helst delta i till exempel från hemmet, klassrummet eller dagis. Flerspråkighetsmånaden har firats i Finland sedan 2015 och i övriga Norden under namnet Multilingual Month sedan 2017. Evenemangsarkivet från tidigare år hittas här på den gamla adressen: www.satakielikuukausi.org.

Flerspråkighetsmånaden koordineras av det Flerspråkiga biblioteket och servicen Kultur för alla.

Tips om evenemang under festivalen:

Skapa med Paloma Valdivia / Creando con Paloma Valdivia 21 februari – 21 mars 2022.

Tre online-workshops för barn på spanska med textning på engelska och portugisiska.
Paloma Valdivia är en chilensk författare och illustratör av barnlitteratur och Ninho rys gästkonstnär. Valdivia har förberett tre videor för att hjälpa familjer att leka och skapa tillsammans. Alla videor är inspirerade av hennes illustrerade barnböcker Duerme Negrito, Nosotros och Crak!.

Filmerna finns tillgängliga på Youtube:
Skapa med Paloma Valdivia – Duerme Negrito – Cardboard Baby.
Skapa med Paloma Valdivia – Máscaras – Mask to Play.
Skapa med Paloma Valdivia – Thaumatrope.

21.2–21.3.2022: Flerspråkiga bokutställningar på Seinäjoki huvudbibliotek.

Plats: Seinäjoki huvudbibliotek, Alvar Aallon katu 14, Seinäjoki

Veckovisa bokutställningar visar litteratur på de vanligaste (vid sidan om finskan) talade åtta språken i Seinäjoki: ryska, estniska, turkiska, thailändska, ukrainska, arabiska, engelska och svenska. Böckerna i utställningen hittas även på bibliotekets sociala mediekanaler, på Facebook https://www.facebook.com/sjkkirjasto och på Instagram @sjkkirjasto. Korta intervjuer med flerspråkiga biblioteksanvändare kommer också att publiceras på Facebooksidan.
Gratis inträde.

Vaggvisor från hela världen: 17 mars 2022.

Tid: 9.00–9.30 & 12.00–12.30
Plats: Myrbacka bibliotek, Paalutori 3, Vanda.
Gratis inträde.
Välkommen till en flerspråkig vaggviseworkshop för att lyssna, sjunga och spela tillsammans. Workshopen passar alla, oavsett musik- eller språkkunskaper. Det blir livemusik, samt aktiviteter för spädbarn och små barn.
Evenemanget arrangeras av Myyrmäki bibliotek och Sibelius-Akademins globala musikavdelning vid Uniarts.

Mer info:

Se hela programmet och läs bloggen här på hemsidan Satakielikuukausi.fi.
Facebook-sidan @satakielikuukausi.

Det Flerspråkiga biblioteket:
Klockbron 9
00520 Helsingfors
monikielinen.kirjasto@hel.fi.
tel: 09 310 85402 / 09 310 85 460.

#SatakieliKuukausi #FlerspråkighetsMånaden #MultilingualMonth #Flerspråkighet #monikielisyys

*****

Multilingual Month begins on February 21st.

Satakielikuukausi / Multilingual Month is an annual celebration of language diversity, spreading to cultural centers, libraries, schools, and homes across Finland. Multilingual Month begins on Mother Language Day on the 21st of February, and ends on the World Poetry Day, 21st of March which is also the United Nations Day Against Racism. Multilingual Month encourages us to look at the significance of native language and multilingualism through art, participation, and coming together.

Satakielikuukausi website has moved to a new address www.satakielikuukausi.fi. The website and Satakielikuukausi Facebook publish information on the theme month´s events. The diverse program consists of presentations, discussions, storytelling, exhibitions, and workshops. Through art and culture, the events highlight the richness of language diversity, explore building one’s identity through language, and create opportunities for mutual encounters across language boundaries.
Exhibitions, storytelling for children, and other events are organized around Finland, from the capital region to Kuopio and Seinäjoki. In addition, the program offers both live streamed and recorded online events that anyone can join from home, classroom, or kindergarten, for example.

Multilingual Month has been celebrating linguistic diversity in Finland since 2015, and in other Nordic countries since 2017. The events from previous years can still be found on the old website here. Satakielikuukausi / Multilingual Month is coordinated by the Multilingual Library, together with the Culture for All service.

Programme Picks (in English and other languages):

Creating with Paloma Valdivia / Creando con Paloma Valdivia 21 February – 21 March 2022.

Three online workshops for children in Spanish language, with subtitles in English and Portuguese.
Paloma Valdivia is a Ninho ry guest artist, and a Chilean author and illustrator of children’s literature. Valdivia has prepared three videos to help families play and create together. All videos are inspired by her illustrated children’s books Duerme Negrito, Nosotros (“Us”), and Crak!.

The videos are available on Youtube:
Creating with Paloma Valdivia – Duerme Negrito -Cardboard Baby.
Creating with Paloma Valdivia – Máscaras – Mask to Play.
Creating with Paloma Valdivia – Thaumatrope.

21.2–21.3.2022: Multilingual Month Book Exhibitions at Seinäjoki Main Library.

Venue: Seinäjoki Main Library, Alvar Aallon katu 14, Seinäjoki.
Free entry.

Weekly changing book exhibitions display literature in eight languages commonly spoken in Seinäjoki: Russian, Estonian, Turkish, Thai, Ukrainian, Arabic, English and Swedish. The books in the exhibition are also available on the library’s social media channels, on Facebook at https://www.facebook.com/sjkkirjasto on Instagram at @sjkkirjasto. Short interviews with multilingual library users will also be published on the Facebook page.

Lullabies from around the world.

March 17 2022; Time: 9.00–9.30 AM & 12.00–12.30 PM.
Venue: Myyrmäki Library, Paalutori 3, Vantaa.
Free entry.

Welcome to a multilingual lullaby workshop to listen, sing, and play together. The workshop is suitable for everyone, regardless of musical or language skills. There will be live music, as well as activities for babies and small children.

The event is organised by Myyrmäki Library and the Sibelius Academy Global Music Department at Uniarts.

More information here.

The whole Satakielikuukausi programme and blogs are available on our new website Satakielikuukausi.fi and Facebook.com/satakielikuukausi.

Multilingual Library:
Kellosilta 9
00520 Helsinki
monikielinen.kirjasto@hel.fi
tel: 09 310 85402 / 09 310 85 460.

#SatakieliKuukausi #FlerspråkighetsMånaden #MultilingualMonth #Flerspråkighet #monikielisyys

Logot

Award programs

For inquiries about lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut elit tellus, luctus nec.

Events

For inquiries about lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut elit tellus, luctus nec.

Press & Media

For inquiries about lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut elit tellus, luctus nec.

Reprints

For inquiries about lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut elit tellus, luctus nec.

Vieritä ylös
Skip to content