Press

Lehdistötiedote 21.2.2023. Pressmeddelande 21.2.2023 nedan. Press release 21.2.2023 below.

Satakielikuukausi 2023 käynnistyy 21. helmikuuta

Satakielikuukausi juhlii kielellistä moninaisuutta. Kulttuurikeskuksiin, kirjastoihin, kouluihin ja koteihin levittäytyvä verkostofestivaali alkaa Kansainvälisenä äidinkielen päivänä 21.2.2023 ja päättyy Maailman runouden päivän ja Maailman rasismin vastaisen päivän tapahtumiin 21.3.2023. Satakielikuukausi haastaa tarkastelemaan äidinkielen ja kielten merkitystä taiteen, kohtaamisten ja yhdessä tekemisen kautta.

Satakielikuukauden verkkosivuilla ja Satakielikuukauden Facebookissa julkaistaan poimintoja teemakuukauden tapahtumista. Ohjelma on monipuolinen kattaus esitelmiä, keskusteluja, satutunteja, näyttelyitä ja työpajoja. Tapahtumat tuovat taiteen ja kulttuurin kautta esiin monikielisyyden rikkautta, tutkivat kielen kautta rakentuvaa identiteettiä ja luovat mahdollisuuksia kohtaamisille yli kielirajojen.

Näyttelyitä, lukuhetkiä ja muita tapahtumia järjestetään eri paikkakunnilla eri puolilla Suomea pääkaupunkiseudulta ja Seinäjoelta Savoon. Lisäksi etäohjelmaan voi osallistua vaikkapa kotona, koulussa tai päiväkodissa seuraamalla tapahtumia suoratoistona tai tallenteilta.

Äidinkieltä, monikielisyyttä ja kielellistä moninaisuutta juhlistavaa Satakielikuukautta vietetään tänä vuonna yhdeksättä kertaa. Festivaalia on 2017 alkaen vietetty myös muissa Pohjoismaissa nimellä Multilingual Month. Edellisten vuosien tapahtumiin voi edelleen tutustua vanhassa osoitteessa.

Satakielikuukautta koordinoi Monikielinen kirjasto yhdessä Kulttuuria kaikille –palvelun kanssa.

Poimintoja Satakielikuukauden ohjelmasta

4.3. Lemos Juntos: maratona de histórias infantis em português.

Tämä monikulttuurinen tapahtuma lapsille ja heidän monikielisille perheilleen edistää kulttuurienvälistä kohtaamista portugalia puhuvien kesken. Järjestäjä: Kulttuurikeskus Ninho ry.

9.3. sanaton – мовчазний – sáneheapme.

Performanssissa otetaan kantaa kielten asemaan nyky-yhteiskunnassa saameksi, ukrainaksi ja suomeksi. Esiintyjinä: Vuosaaren Kesäteatteri ja Ethno Contemporary Ballet. Ohjaus: Nèa Virtanen, ECB: Nina Bulgakova, mukana myös Tuuni Partti.

21.3. Kielikuvia: Kohtaa kääntäjät kirjastossa Seinäjoen pääkirjastossa.

Kääntäjät Helinä Kangas ja Triin Aimla-Laid, kertovat kääntäjän työstä ja rakkaudesta kieliin. Helinä Kangas suomentaa italiasta ja englannista, Triiin Aimla-Laid virontaa suomesta. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Lisätiedot

Ohjelmisto, blogit ja muuta tietoa Satakielikuukausi verkkosivuilla.
Satakielikuukauden facebook-sivu.

Monikielinen kirjasto
Kellosilta 9
00520 Helsinki
monikielinen.kirjasto@hel.fi
tel: 09 310 85402 / 09 310 85 460.

#SatakieliKuukausi #FlerspråkighetsMånaden #MultilingualMonth #Flerspråkighet #monikielisyys

Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi 2023 inleds 21 februari

Flerspråkighetsmånaden firar den språkliga mångfalden. Nätverksfestivalen som sprider sig till kulturhusen, biblioteken, skolorna och hemmen inleds på den internationella modersmålsdagen den 21 februari 2023 och avslutas med evenemangen på världspoesidagen och den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering den 21 mars 2023. Flerspråkighetsmånaden utmanar alla att utforska modersmålets och språkens betydelse genom konst, möten och gemensamma aktiviteter.

På Flerspråkighetsmånadens / Satakielikuukusi webbplats och Facebooksida publiceras axplock från evenemangen under temamånaden. I det mångsidiga programmet ingår föredrag, diskussioner, sagostunder, utställningar och verkstäder. Evenemangen lyfter genom konst och kultur fram flerspråkighetens rikedom, utforskar identiteten som konstrueras genom språk och skapar möjligheter till möten över språkgränserna.

Utställningar, lässtunder och andra evenemang ordnas på olika orter runtom i Finland från huvudstadsregionen till Seinäjoki och Kuopio. Dessutom finns det distansprogram som man kan delta i exempelvis hemifrån eller på skolorna och daghemmen genom att titta på direktsändningar från eller inspelningar av evenemangen.

Flerspråkighetsmånaden som firar modersmålet, flerspråkigheten och den språkliga mångfalden firas i år för den nionde gången. Festivalen har sedan 2017 även ordnats i de övriga nordiska länderna under namnet Multilingual Month. Evenemang från de tidigare åren kan fortfarande ses på den gamla webbplatsen.

Flerspråkighetsmånaden samordnas av Flerspråkiga biblioteket tillsammans med tjänsten Kultur för alla.

Axplock från programmet under Flerspråkighetsmånaden

4 mars Lemos Juntos: maratona de histórias infantis em português.

Detta mångkulturella evenemang för barn och deras flerspråkiga familjer främjar interkulturella möten för personer som pratar portugisiska. Arrangör: Kulttuurikeskus Ninho ry.

9 mars sanaton – мовчазний – sáneheapme

Performancen tar ställning till språkens ställning i dagens samhälle på samiska, ukrainska och finska. På scenen: Vuosaaren Kesäteatteri ja Ethno Contemporary Ballet. Regi: Nèa Virtanen, ECB: Nina Bulgakova, också Tuuni Partti medverkar.

21 mars Kielikuvia: Kohtaa kääntäjät kirjastossa (Metaforer: Träffa översättare på biblioteket) i Seinäjoki huvudbibliotek.

Översättarna Helinä Kangas och Triin Aimla-Laid berättar om sitt arbete som översättare och sin kärlek till språk. Helinä Kangas översätter till finska från italienska och engelska, Triin Aimla-Laid från finska till estniska. Fritt inträde till evenemanget.

Flerspråkighetsmånaden koordineras av det Flerspråkiga biblioteket och servicen Kultur för alla.

Mer info

Se hela programmet och läs bloggen här på ny hemsidan.
Satakielikuukausi Facebook-sidan.

Det Flerspråkiga biblioteket
Klockbron 9
00520 Helsingfors
monikielinen.kirjasto@hel.fi.
tel: 09 310 85402 / 09 310 85 460.

#SatakieliKuukausi #FlerspråkighetsMånaden #MultilingualMonth #Flerspråkighet #monikielisyys

Multilingual Month begins on February 21st

Satakielikuukausi / Multilingual Month is an annual celebration of language diversity, spreading to cultural centers, libraries, schools, and homes across Finland. Multilingual Month begins on Mother Language Day on the 21st of February, and ends on the World Poetry Day, 21st of March which is also the United Nations Day Against Racism. Multilingual Month encourages us to look at the significance of native language and multilingualism ​​through art, participation, and coming together.

The Satakielikuukausi website and Satakielikuukausi Facebook publish information on the theme month´s events. The diverse program consists of presentations, discussions, storytelling, exhibitions, and workshops. Through art and culture, the events highlight the richness of language diversity, explore building one’s identity through language, and create opportunities for mutual encounters across language boundaries.

Exhibitions, storytelling for children, and other events are organized around Finland, from the capital region to Seinäjoki and Kuopio. In addition, the program offers both live streamed and recorded online events that anyone can join from home, classroom, or kindergarten, for example.  

Multilingual Month has been celebrating linguistic diversity in Finland since 2015, and in other Nordic countries since 2017. The events from previous years can still be found on the old website here. Satakielikuukausi / Multilingual Month is coordinated by the Multilingual Library, together with the Culture for All service.

Programme Picks (in English and other languages)

4.3. Lemos Juntos: maratona de histórias infantis em português.

Kulttuurikeskus Ninho tradicional Children’s Literature event in Portuguese. This multicultural event for children and their multilingual families promotes an intercultural encounter around a polycentric language as Portuguese is.

9.3. sanaton – мовчазний – sáneheapme.

The performance takes a stand on the position of languages ​​in modern society: Sami, Ukrainian and Finnish. Performers: Vuosaari Summer Theater and Ethno Contemporary Ballet. Directed by: Nèa Virtanen, ECB: Nina Bulgakova, also Tuuni Partti. Free admission.

21.3. Kielikuvia: Kohtaa kääntäjät kirjastossa Seinäjoen pääkirjastossa. (Meet translators in the library)

Translators Helinä Kangas and Triin Aimla-Laid talk about the translator’s work and love for languages. Helinä Kangas translates from Italian and English to Finnish, and Triiin Aimla-Laid translates from Finnish to Estonian.

Additional information

The whole Satakielikuukausi programme and blogs are available on our website and Facebook.

Multilingual Library
Kellosilta 9
00520 Helsinki
monikielinen.kirjasto@hel.fi
tel: 09 310 85402 / 09 310 85 460.

#SatakieliKuukausi #FlerspråkighetsMånaden #MultilingualMonth #Flerspråkighet #monikielisyys

Logot

Award programs

For inquiries about lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut elit tellus, luctus nec.

Events

For inquiries about lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut elit tellus, luctus nec.

Press & Media

For inquiries about lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut elit tellus, luctus nec.

Reprints

For inquiries about lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut elit tellus, luctus nec.

Scroll to Top
Skip to content