Nolitchx: den okända mångspråkiga nordiska litteraturen

NOLITCHX: DEN OKÄNDA MÅNGSPRÅKIGA NORDISKA LITTERATUREN

Summary in English:

NolitchX is a literary project that aims to make visible the works of immigrant language authors residing in the Nordic countries. NolitchX creates networks of contacts and collaborations, produces multilingual literary events and coordinates translations and publications to find alternative ways for immigrant language writers to work professionally and to meet the readership in the same geographical region where they live. NolitchX defends the right of every writer to use his or her mother tongue or whatever language he or she chooses to create literature in. From a democratic viewpoint, it is important that all the voices of all the languages present in the Nordic region today are heard, and NolitchX is convinced that any kind of influence between literatures of different languages can only be fruitful.

 

NolitchX: Den okända mångspråkiga nordiska litteraturen

NolitchX, en förkortning av Nordic Literatures in Change and Exchange, är ett nytt nordiskt litteraturprojekt som arbetar för att skapa kontakt- och samarbetsnätverk för att synliggöra den nordiska litteratur som skrivs på invandrarspråken1 genom översättningar, mångspråkiga multimediala litteraturevenemang, publikationer och samtal. Som projektnamnet NolitchX antyder när det uttalas högt, är verk skrivna på invandrarspråken en okänd faktor, the knowledge X, i de nordiska ländernas litteratur. Enligt NolitchX är det hög tid att omdefiniera begreppet “nordisk litteratur” så att det också omfattar den litteratur som är skriven på invandrarspråken.

På grund av olika typer av migration, växer hela tiden gruppen av invandrarspråksförfattare i Norden, men detta faktum syns sällan på de nationella litteraturscenerna. Kulturpolitiken, starkt rotad i idén att den nationella identiteten står i relation till huvudspråket i varje land, erbjuder få eller inga stöd till översättningar till de nordiska språken av verk som skrivits på utländska eller invandrade språk, utan resurserna går främst till att sprida de nationella litteraturerna utomlands.

Av den här anledningen vill litteraturprojektet NolitchX synliggöra invandrarspråksförfattarna och deras verk genom översättningar, publikationer och mångspråkiga multimediala litteraturevenemang. NolitchX håller på att bygga upp nätverk av författare, översättare och andra kulturutövare för att skapa strukturer för samarbeten och kontakt över nationsgränserna som tar till vara närvaron av olika språkliga grupper i de nordiska länderna. Målet är att invandrarspråksförfattare och översättare ska kunna arbeta professionellt samt komma i kontakt med och bli lästa av läsare som bor i samma geografiska region som dem själva.

NolitchX stödjer alltså rätten att skriva på sitt modersmål, på det språk en har formats som författare eller på det språk som en författare väljer att skriva på oavsett anledning. Vi tror att det ur en demokratisk synvinkel är viktig att alla röster som finns representerade på en plats får höras och vi är övertygade om att om litteratur som är skriven på andra språk översätts kommer den att ha ett positivt inflytande på litteraturen som skrivs på huvudspråken i Norden och främja kreativiteten.

Projektet NolitchX:s rötter finns i Finland, där poeten Roxana Crisólogo för fyra år sedan började kartlägga författare i landet som skriver på andra språk än finska och svenska, samt att under namnet Sivuvalo skapa ett nätverk av författare som idag tillsammans anordnar översättningsworkshops, uppläsningar och publicerar böcker. Två år efter grundandet började Sivuvalo, tack vare poeten och grafiske designern Daniel Malpica, att producera mångspråkiga multimediala litteraturevenemang, Mutant Language/Mutanttikieltä, som numera har en stor publik. Genom NolitchX exporteras nu Sivuvalos aktiviteter till övriga Norden, men för att hedra projektets finländska rötter producerar NolitchX den första nordiska multimediala poesikvällen, Satakieliklubi Nordic Multimedia Poetry Night, i Helsingfors den 18 mars.

Kontakt: nolitchx@gmail.com och sivuvalo.project@gmail.com

Läs mer om NolitchX och Satakieliklubi Nordic Multimedia Poetry Night på https://nolitchx.com och https://sivuvalo.com/.

1 Invandrarspråk, ett begrepp som främst används i Sverige, omfattar de språk som finns i Norden sedan 1900-talet och som inte är officiellt minoritetsspråk i något av de fem länderna.

*

Roxana Crisólogo, Koordinator för Sivuvalo och NolitchX i Finland

Petronella Zetterlund, Nordisk koordinator för NolitchX


Om Roxana Crisólogo

Jag är peruansk-finländsk poet och kulturproducent, bosatt i Helsingfors, Finland. 2013 grundade jag det mångspråkiga projektet Sivuvalo, som nu är en del av projektet NolitchX.

Om Petronella Zetterlund
Jag är tvåspråkig svensk som lika gärna pratar spanska som svenska. I hela mitt liv har jag varit intresserad av litteratur och olika språks uttrycksmöjligheter. Därför är jag idag glad att kunna kalla mig, utöver nordisk koordinator för NolitchX, översättare, litteraturforskare och redaktör.

Om projektet NolitchX
Projektet NolitchX Nordic Literatures in Change and Exchange startade i januari 2017 och har stöd från Nordiska kulturfonden och Nordisk kulturkontakt. NolitchX utgörs av medlemmar i fyra nordiska länder: Lalo Barrubia (spanska), Azita Ghahreman (persiska) och Petronella Zetterlund (svenska-spanska) från kulturföreningen Tre Tärningar i Malmö, Sverige; Roxana Crisólogo (spanska) och Daniel Malpica (spanska) från det mångspråkiga litteraturprojektet Sivuvalo i Helsingfors, Finland; Elizabeth Torres (spanska-engelska) från galleriet och studiokollektivet Red Door i Köpenhamn, Danmark; och författaren och översättaren Mazen Maarouf (arabiska), bosatt i Reykjavik, Island. NolitchX letar samarbetspartners i Norge inför 2018. Nätverket av invandrarspråksförfattare och översättare omfattar redan under projektets första månader närmare 150 personer från olika språkgrupper.

Scroll to Top
Skip to content