Monikielisyys on luovuutta ja luovuus monikielistä

Satakielikuukausi artikkelikuva

Monikielisyys on luovuutta ja luovuus monikielistä

Mitä tapahtuu, kun monikielisyys ja taide kohtaavat? Mitä uutta syntyy, kun taidetta tehdään monella kielellä? Millaisia kokemuksia kertyy? Millä eri tavoin taide voi ilmentää monikielisyyttä? Entä voiko monikielisyydestä tulla taidetta? Miten taiteen avulla voidaan edistää kielellistä monimuotoisuutta? Tule mukaan pohtimaan näitä ja muita kysymyksiä!

Seminaarissa julkistetaan Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (Cupore) raportti, jossa analysoidaan 58:aa Koneen Säätiön rahoittamaa Monikielisyys ja taide -hanketta.

Paneelikeskustelussa pohditaan, miten kielellinen monimuotoisuus kuuluu ja näkyy suomalaisella taiteen kentällä. Panelisteja ovat eri taiteenaloja edustavat Roxana CrisólogoIrma HirsjärviDavid Kozma ja Nathan Thomson, ja puheenjohtajana toimii teatterinjohtaja Dan Henriksson. He viitoittavat tietä tulevaisuuden monikieliseen Suomeen.

Tilaisuudessa esiintyvät runoilijat Nzar Kwestani ja Juha Kulmala sekä muusikko, säveltäjä Anne-Mari Kivimäki.

//////////////////////////

Multilingualism is creativity and creativity is multilingual

What happens when multilingualism and art merge? When art is created in many different languages, what new forms does it take? What kinds of experiences crop up? What are the ways in which art can express multilingualism, and multilingualism can become art? How can art promote linguistic diversity? Join us to ponder these and other questions!

The seminar will be opened by the publication of a report covering 58 projects, financed by Kone Foundation, which focused on multilingualism and art. The research for the report was carried out by the Foundation for Cultural Policy Research (Cupore).

In a discussion panel, representatives of different art forms Roxana CrisólogoIrma HirsjärviDavid Kozma and Nathan Thomson will reflect on how linguistic diversity is visible and audible in the arts in Finland, and explore the pathways to the multilingual Finland of the future. The panel will be chaired by theater director Dan Henriksson.

The seminar will also feature poets Nzar Kwestani and Juha Kulmala and musician, composer Anne-Mari Kivimäki.

Scroll to Top
Skip to content