Monikielinen leikkihaaste

Ruka Toivonen.

Kulttuuria kaikille -palvelu haastaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevät viettämään Satakielikuukautta.

 

Satakielikuukausi juhlistaa erilaisia äidinkieliä, monikielisyyttä ja kielellistä moninaisuutta ympäri Suomen levittäytyvissä tapahtumissa, joissa korostuvat kielten ja taiteen merkitys, kohtaaminen ja yhdessä tekeminen. Festivaalikuukausi alkaa kansainvälisenä äidinkielen päivänä 21. helmikuuta ja päättyy maalikuun 21. päivänä, jona vietetään maailman runouden päivää ja YK:n maailman rasismin vastaista päivää.

Satakielikuukausi on oiva tilaisuus juhlistaa kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta myös kouluissa, varhaiskasvatuksessa sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnassa. Teemakuukauden tapahtumat tarjoavat opetusalan, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön toimijoille mahdollisuuksia tutustuttaa lapsia ja nuoria uusiin taide- ja kulttuurikokemuksiin yhä moninaistuvassa kieliympäristössämme. Samalla Satakielikuukausi rohkaisee pohtimaan kielten ja kielellisen identiteetin merkitystä osana turvallisuuden, osallisuuden ja kuuluvuuden tunteita.

Kulttuuria kaikille -palvelu haastaa lasten ja nuorten parissa työskentelevät osallistumaan Satakielikuukauteen monikielisten leikkien, tehtävien, pelien ja lukutuokioiden kautta. Tekemällä ja kokemalla voidaan esimerkiksi tutkia sitä, miltä kieli kuulostaa, näyttää ja tuntuu.

Satakielikuukauden verkkosivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen www.satakielikuukausi.fi. Verkkosivuilla ja Satakielikuukauden Facebookissa julkaistaan poimintoja teemakuukauden tapahtumista, joihin voi ottaa osaa yksin tai yhdessä, verkossa tai lähiseudulla.

Satakielikuukautta koordinoi Monikielinen kirjasto yhdessä Kulttuuria kaikille– palvelun kanssa.

Esimerkkejä monikielisistä leikkihaasteista:

1. Monikielinen satutunti

Järjestäkää yksi tai useampi satutunti, jossa satua kuullaan, luetaan tai kerrotaan kahdella kielellä. Myös aikuiset kuuntelevat mielellään ääneen luettuja tarinoita.

Satakielikuukauden ohjelmasta löytyy satutuokioita eri kielillä.

Ad Astran verkkosivuilta löytyy juhlapyhiin liittyviä satuja suomeksi, arabiaksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Kuuntele Ad astran digitaalisia juhlasatuja viidellä eri kielellä.
Yle Areenasta voi katsella satuja suomalaisella viittomakielellä.

2. Lukudiplomi

Suorittakaa yksin tai ryhmässä monikielinen satudiplomi ja laittakaa esille satudiplomin kuvakirjoja eri kielillä. Satudiplomin saat, kun kuuntelet tai luet kymmenen (10) kirjaa. Lapsiryhmät saavat ryhmädiplomin.

Voit valita kirjat lukudiplomi-kirjalistalta tai valita muita kirjoja. Klikkaamalla kirjan kansikuvaa saat linkin kirjan saatavuustietoihin: jos kirjasta on kieliversioita, on saatavuustietojen yläpuolella linkki nimeltään “monikielinen haku.” Jos kirjasta on äänikirja tai e-kirja, voit kuunnella tai lukea myös sen. Kirjan voi lukea millä tahansa kielellä. Osa kirjoista löytyy myös Celia-äänikirjoina. Celia-tunnukset voit saada, jos sinulla on lukivaikeus tai jokin muu lukemiseen liittyvä este. Lisätietoa äänikirjasto Celiasta.

3. Uusien kielten opiskelu

Opettakaa toisillenne sanoja ja lauseita eri kielillä tai opiskelkaa yhdessä yleisimmät tervehdykset kokonaan uudella kielellä.

Sano se saameksi on moderni saamenkielinen fraasisanakirja. Sivustolla voi opiskella yleisimmät tervehdykset pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kielillä.

4. Monikielinen kirjanäyttely

Lainatkaa kirjastosta eri kielisiä kirjoja. Kartoittakaa mitä kieliä lapset ja aikuiset luokassa tai ryhmässä osaavat: löydättekö kirjastosta kirjoja kaikilla kielillä? Lisäksi voitte etsiä kiinnostavia kirjoja vielä 10 muulla kielellä. Koostakaa lainatuista kirjoista monikielinen kirjanäyttely ja tutustukaa teoksiin yhdessä.

Kirjoja etsiessä kannattaa tutustua Monikielisen kirjaston palveluihin.

5. Keksikää ja toteuttakaa oma monikielinen leikki tai tapahtuma

Kielellisen rikkauden edistämiseen liittyviä tapahtumia, ajatuksia ja tempauksia voi jakaa kaikkien iloksi ja inspiraatioksi sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #SatakieliKuukausi, #FlerspråkighetsMånaden ja #MultilingualMonth.
Tapahtumien yhteydessä voi käyttää Satakielikuukauden logoja.

 

En flerspråkig lekutmaning

 

Servicen Kultur för alla utmanar alla som arbetar med barn och unga att fira flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi
Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi hyllar betydelsen av olika modersmål, flerspråkighet och språklig mångfald genom evenemang där språk, konst, möten och gemensamt görande står i fokus. Flerspråkigmånaden inleds på den internationella modersmålsdagen den 21 februari och slutar den 21 februari på världspoesidagen, som också är FN:s dag mot rasism.

Flerspråkighetsmånaden är ett utmärkt tillfälle att fira språklig och kulturell mångfald i skolorna, inom småbarnspedagogiken och ungdomsarbetet. Evenemangen under temamånaden erbjuder personer som arbetar inom skolsektorn, småbarnspedagogiken och ungdomsarbetet möjligheter att ge barn och unga nya konst- och kulturupplevelser i en ständigt växande flerspråkig miljö. Samtidigt inbjuder flerspråkighetsmånaden till reflektion om språkens och den språkliga identitetens betydelse för känslor av trygghet, delaktighet och gemenskap.

Servicen Kultur för alla utmanar alla som arbetar med barn och unga att delta i flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi genom lekar, uppgifter, spel och läsestunder. Genom att göra och testa kan man exempelvis undersöka hur språk låter, ser ut och känns.

Flerspråkighetsmånadens hemsidor har nu en ny adress www.satakielikuukausi.fi. På hemsidorna och på flerspråkighetsmånadens Facebooksida publiceras evenemang som man kan delta i ensam eller tillsammans, via nätet eller på plats.

Flerspråkighetsmånaden koordineras av det Flerspråkiga biblioteket och servicen Kultur för alla.

Exempel på flerspråkiga lekutmaningar:

1. En flerspråkig sagostund

Arrangera en eller flera sagostunder under vilka ni lyssnar på, läser eller berättar sagor på två språk. Även vuxna njuter av upplästa berättelser.

I flerspråkighetsmånadens program hittas sagostunder på olika språk.

På Ad Astras hemsidor hittas sagor som anknyter till olika festligheter på finska, svenska, arabiska, engelska och ryska. Lyssna på Ad astras digitala sagor på fem språk.
På Yle Arenan kan du se på Bärtil berättad på svenska och finlandssvenskt teckenspråk.

2. Läsdiplom

Gör ett flerspråkigt läsdiplom ensam eller i grupp och ställ fram bilderböckerna för läsdiplomet på olika språk. Läsdiplomet tas antingen genom att själv läsa eller lyssna på tio (10) böcker. Barngrupperna får ett gruppdiplom.
Du kan välja böckerna från Läsdiplom-boklistan eller välja andra böcker. När du klickar på bokens pärm får du fram en länk till uppgifterna om bokens tillgänglighet. Om det finns olika språkversioner av boken finns det en länk med namnet ”monikielinen haku” ovanför tillgänglighetsuppgifterna. Om boken finns som ljudbok eller e-bok kan du också lyssna på eller läsa den.
En del av böcker finns också i talbokstjänsten Celia. Böcker får användas av alla som har läsnedsättning, det vill säga har svårt att läsa en vanlig text. Läs mer om Celia.

3. Lär dig nya språk

Lär varandra ord och fraser på olika språk eller studera tillsammans de vanligaste fraserna på ett alldeles nytt språk.

Säg det på samiska är en modern frasordbok på de samiska språken. På sidan kan du lära dig de vanligaste hälsningarna på nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

4. En flerspråkig bokutställning

Låna böcker på olika språk från biblioteket. Kartlägg vilka alla språk som talas i klassen eller gruppen av barnen och de vuxna: hittar ni böcker på alla språk? Sök böcker på ytterligare 10 språk. Skapa en flerspråkig bokutställning och studera böckerna tillsammans.

Det lönar sig att bekanta sig med det flerspråkiga bibliotekets utbud när ni söker efter böcker.

5. Hitta på och förverkliga en flerspråkig lek eller ett flerspråkigt evenemang

Ni får gärna dela era evenemang, idéer och kampanjer som fokuserar flerspråkig rikedom till glädje och inspiration för andra via sociala medier genom att använda #SatakieliKuukausi, #FlerspråkighetsMånaden och #MultilingualMonth.

Använd gärna även flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausis logo.

*****

Kirjoittaja / Författare / Author:

Ruka Toivonen, viestintäharjoittelija, Kulttuuria kaikille -palvelu //Ruka Toivonen, informatörspraktikant, servicen Kultur för alla // Ruka Toivonen, Communications trainee, Cululture for All Services.

Scroll to Top
Skip to content