Anna Enemark: norden er så rig på sprog

ANNA ENEMARK: NORDEN ER SÅ RIG PÅ SPROG

Summary in English:
Nordic Region is so rich in languages

The Nordic Council of Ministers has a vision of strengthening the understanding of Scandinavian languages to create contact, sense of community and mobility between people in the Nordic countries. More than 200 languages are nevertheless spoken in the Nordic countries, and many people are bilingual or multilingual. The Nordic cooperation on languages must reflect this issue: Language and literature have always been a unifying force in the field of culture, and the growing multilingualism in the Nordic countries offers possibilities as well as opportunities.

In Nordic Language Coordination, we operate on the mandate of Nordic Council of Ministers, and in September we are planning a Nordic Language Festival to celebrate the diversity of languages in the Nordic region, as well as the uniqueness of being able to understand the language spoken in our neighboring countries – which is a fact for approximately 25 million people across the Nordic countries. Join the festival! http://www.sprogkoordnationen.org/  

Norden er så rig på sprog

’Flerproglighedsmåned’ er ikke et ord, der umiddelbart findes på dansk. Men meningen er klar: En hel måned med fokus på sproglig mangfoldighed. Kultur for alla sætter nemlig i år gang i Multilingual Month, som opfordrer alle organisationer i Norden til at fejre den sproglige mangfoldighed fra den 21. februar til den 21. mars.

Jeg er leder i Nordisk Sprogkoordination, og vi tager handsken op og arrangerer en Nordisk Sprogfest: I 4 dage går vi på opdagelse i, hvordan sproget spiller ind på vores relationer til hinanden i Norden og skaber både fællesskaber og fordomme, inkluderer og ekskluderer, ligestiller og skævvrider – kort sagt, hvordan vi aktivt kan bruge sproget som værktøj til at skabe fællesskab og identitet.

Sprogfesten løber først af stablen 18.-21. september, men vi er allerede nu godt i gang med forberedelserne: I samarbejde med Kultur for alla planlægger vi blandt andet et seminar om minoritets- og indvandrerlitteratur i Norden: Hvilke mulighed har forfattere for at arbejde på deres eget sprog, når det ikke er et nordisk ét af slagsen? Hvordan ser det ud med læserens ret til at læse tekster på sit eget sprog? Og er det holdbart, at Nordisk Råds litteraturpris udelukkende beskæftiger sig med tekster skrevet på nordiske sprog?

I forlængelse af seminaret er der smagsprøver på flersproglig litteraturoplæsning: Det litterære felt i Norden bliver mere og mere mangfoldigt, og mange af Nordens forfattere skriver på andre sprog end de nordiske. På Sprogfesten skal vi derfor høre oplæsning fra værker på originalsproget, mens teksten samtidig oversættes på storskærm.

Jeg glæder mig rigtigt meget til festen, fordi den giver os mulighed for at fejre et nordisk sprogsamarbejde, som er relevant for alle i Norden. Vi skal styrke og udbygge det sproglige fællesskab, der ligger i, at 25 millioner mennesker i Norden i princippet kan kommunikere med hinanden ved hjælp af dansk, norsk og svensk. Det er en ret unik situation, som giver os rige muligheder for at arbejde og studere i de øvrige nordiske lande, og for at dele kulturoplevelser, der styrker vores følelse af nordisk samhørighed. En samhørighed, der vel at mærke ikke kun er forbeholdt de, der har et nordisk sprog som modersmål. Vi taler mere end 200 forskellige sprog i Norden, og antallet af sprog stiger fortsat, ligesom mange nordboere er flersprogede.

Sprogsamarbejdet på tværs af de nordiske landegrænser skal også reflektere denne mangfoldighed. Sprog og litteratur har altid været en stærk samlende kraft i kulturelle fællesskaber, og den voksende sproglige mangfoldighed i Norden giver os udfordringer såvel som de mange muligheder, vi fejrer til september. Det bliver en god Sprogfest, og du er inviteret med!

Læs mere om Sprogfesten på www.sprogkoordinationen.org


anna-002Om Anna Enemark

Leder af Nordisk Sprogkoordination

’Sproget er det hus, vi alle bor i’ sagde filmskaberen Jean Luc Goddard. Det er mit yndlingscitat, for uanset hvilket sprog, vi taler, er vi fælles om at sprog er en vigtig del af vores identitet og har en afgørende betydning for vores liv og mulighederne for at interagere med andre mennesker.

Om Nordisk Sprogkoordination

I Nordisk Sprogkoordination har vi ansvaret for at understøtte Nordisk Ministerråds sprogpolitiske mål. Sprogkoordinationen finansieres af Nordisk Ministerråd, og i 2017 har Norge formandskabet. Et tilgængeligt og inkluderende kulturliv samt sprog som nøgle til nordisk samhørighed og mobilitet er blandt prioriteringer. Læs mere om det nordiske sprogsamarbejde på www.sprogkoordinationen.dk

Scroll to Top
Skip to content