Satakielikuukausi 21.2.–21.3.

Satakielikuukautta on vietetty Suomessa vuodesta 2015, eli vuosi 2024 on 10-vuotisjuhla!

Satakielikuukausi on äidinkieltä ja kielellistä moninaisuutta juhliva jakso, jota vietetään Kansainvälisen äidinkielen päivän 21.2. ja Maailman runouden päivän 21.3. välissä. Monikielisyys näkyy erilaisten kohtaamisten, keskustelun, projektien, taiteen ja yhdessä tekemisen kautta.

Haastamme kaikki mukaan tarkastelemaan äidinkielen ja kielten merkitystä kodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, kirjastoissa ja kulttuurikeskuksissa Satakielikuukauden 21.2.–21.3. aikana.

Satakielikuukauden koordinoiva taho on ollut vuodesta 2020 lähtien Monikielinen kirjasto yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa.

Osallistu Satakielikuukauden kielellisesti rikkaisiin tapahtumiin.

Kom med och firar språklig rikedom under Flerspråkighetsmånaden.

Join in to celebrate linguistic diversity during the Multilingual Month.

Mukaan tapahtumajärjestäjäksi

Satakielikuukausi on kaikille avoin tapahtumakokonaisuus. Mukaan ilmoitettuja tapahtumia ja hankkeita yhdistää se, että ne tavalla tai toisella huomioivat kielellisen moninaisuuden ja äidinkielen merkityksen.

Kirjastot voivat osallistua esimerkiksi antamalla aiheeseen liittyviä lukuvinkkejä, järjestämällä aineistonäyttelyitä ja pitämällä monikielisiä satutuokioita. Museot voivat järjestää erikielisiä työpajoja, opastettuja kierroksia tai keskustelutilaisuuksia. Koulut voivat osallistua teemapäivin, näyttelyin, kutsumalla monikielisyyden asiantuntijoita puhumaan tai erilaisten työpajojen tai ryhmätöiden kautta. Muutkin kulttuuritoimijat ovat tervetulleita osallistumaan vastaavanlaisella ohjelmalla.

Satakielikuukausi toteutetaan siihen osallistuvien organisaatioiden ja tekijöiden omalla rahoituksella. Järjestävä taho vastaa omasta tiedotuksestaan ja ilmoittaa tapahtuman julkaistavaksi sivuston www.satakielikuukausi.fi kautta.

Voit osallistua myös jakamalla monikielisyyteen liittyvää aineistoa, kuvia, tekstejä tai pohdintoja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #Satakielikuukausi #MultilingualMonth ja Facebook-sivuilla www.facebook.com/satakielikuukausi. 

Lisätietoja / Tag kontakt / Information

Tarvitsetko lisätietoja? Kysy lisätietoja sähköpostitse monikielinen.kirjasto@hel.fi 

Behöver du mer information? Kontakta oss per epost monikielinen.kirjasto@hel.fi 

Need more information? Please contact Multilingual Library at monikielinen.kirjasto@hel.fi

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 month ago

Satakielikuukausi – ilmoittaudu tapahtumajärjestäjäksi juhlavuonna 2024
(på svenska nedan, in English below)

Suunnitteletko jo kevään ohjelmaa? Ilmoita tapahtumasi mukaan Satakielikuukauteen 21.2.–21.3.2024.

Satakielikuukautta on vietetty Suomessa vuodesta 2015, eli vuosi 2024 on 10-vuotisjuhla!

Satakielikuukausi on äidinkieltä ja kielellistä moninaisuutta juhliva jakso, jota vietetään Kansainvälisen äidinkielen päivän 21.2. ja Maailman runouden ja YK:n rasisminvastaisen päivän 21.3. välissä. Monikielisyys näkyy erilaisten kohtaamisten, keskustelun, projektien, taiteen ja yhdessä tekemisen kautta.

Haastamme kaikki mukaan tarkastelemaan äidinkielen ja kielten merkitystä kirjastoissa, taidelaitoksissa, kulttuurikeskuksissa, kodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla Satakielikuukauden aikana.

Satakielikuukautta koordinoiva taho on Monikielinen kirjasto yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa.

Mukaan tapahtumajärjestäjäksi
Satakielikuukausi on kaikille avoin tapahtumakokonaisuus. Mukaan ilmoitettuja tapahtumia ja hankkeita yhdistää se, että ne tavalla tai toisella huomioivat kielellisen moninaisuuden ja äidinkielen merkityksen.

Kirjastot voivat osallistua esimerkiksi antamalla aiheeseen liittyviä lukuvinkkejä, järjestämällä aineistonäyttelyitä ja pitämällä monikielisiä satutuokioita. Museot voivat järjestää erikielisiä työpajoja, opastettuja kierroksia tai keskustelutilaisuuksia. Koulut voivat osallistua teemapäivin, näyttelyin, kutsumalla monikielisyyden asiantuntijoita puhumaan tai erilaisten työpajojen tai ryhmätöiden kautta. Muutkin kulttuuritoimijat ovat tervetulleita osallistumaan vastaavanlaisella ohjelmalla.

Satakielikuukausi toteutetaan siihen osallistuvien organisaatioiden ja tekijöiden omalla rahoituksella. Järjestävä taho vastaa omasta tiedotuksestaan ja ilmoittaa tapahtuman julkaistavaksi sivuston www.satakielikuukausi.fi kautta.

Ilmoita tapahtuma
Ilmoita tapahtumasi tämän linkin kautta 2.2.2024 mennessä: forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wWvrPyLXJkeWbFtYtk33UupZRffZhVBLh3hLRjF0jK5UNkpIUTlSN…

Viesti monikielisyydestä
Voit osallistua myös jakamalla monikielisyyteen liittyvää aineistoa, kuvia, tekstejä tai pohdintoja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #satakielikuukausi #multilingualmonth.

Lisätietoja
Tarvitsetko lisätietoja? Kysy lisätietoja sähköpostitse monikielinen.kirjasto@hel.fi

PÅ SVENSKA
Flerspråkighetsmånaden – anmäl dig som evenemangsarrangör under jubileumsåret 2024

Planerar du redan vårens program? Anmäl ditt evenemang till Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi som firas den 21 februari–21 mars 2024.

Flerspråkighetsmånaden har firats i Finland sedan 2015, vilket betyder att år 2024 är vårt tioårsjubileum!

Flerspråkighetsmånaden som firar modersmål och språklig mångfald infaller mellan internationella modersmålsdagen den 21 februari, och Världspoesidagen och Den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering den 21 mars. Flerspråkighet lyfts fram genom olika slags möten, samtal, projekt, konst och gemensamma aktiviteter.

Vi utmanar alla att under Flerspråkighetsmånaden vara med och utforska modersmålets och språkens betydelse vid bibliotek, konstinstitutioner och kulturcenter, i hemmen, skolorna och läroanstalterna samt på arbetsplatserna.

Flerspråkighetsmånaden samordnas av Flerspråkiga biblioteket i samarbete med Servicen Kultur för alla.

Kom med som evenemangsarrangör
Flerspråkighetsmånaden är en samling evenemang som är öppna för alla. Gemensamt för de projekt och evenemang som anmälts är att man i dem på ett eller annat sätt beaktar modersmålets och språkens betydelse.

Bibliotek kan till exempel delta genom att ge lästips om ämnet, ordna materialutställningar och hålla flerspråkiga sagostunder. Museer kan ordna verkstäder, guidade visningar eller samtalsmöten på olika språk. Skolor kan delta med temadagar och utställningar, bjuda in flerspråklighetsexperter att hålla föredrag, ordna olika slags verkstäder eller grupparbeten. Även andra kulturaktörer är välkomna att delta med liknande program.

Aktiviteterna under Flerspråkighetsmånaden finansieras av de medverkande organisationerna och aktörerna själva. Arrangören ansvarar för sin egen kommunikation och anmäler evenemanget till publicering på webbplatsen www.satakielikuukausi.fi.

Anmäl ett evenemang
Anmäl ditt evenemang senast 2.2.2024 via denna länk: forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wWvrPyLXJkeWbFtYtk33UupZRffZhVBLh3hLRjF0jK5UNkpIUTlSN…

Kommunicera om flerspråkighet
Du kan också delta genom att dela material, bilder, texter eller reflektioner kring ämnet på sociala medier med hashtaggarna #satakielikuukausi #multilingualmonth #flerspråkighetsmånaden.

Mer information
Behöver du mer information? Be om mer information via e-post: monikielinen.kirjasto@hel.fi

IN ENGLISH
Multilingual Month – register as an event organiser in the anniversary year 2024
Making plans for spring already? Register your event for Multilingual Month – Satakielikuukausi taking place between 21 February and 21 March 2024.

Multilingual Month has been celebrated in Finland since 2015, which makes 2024 its 10th anniversary!

Multilingual Month is a celebration of mother tongues and multilingualism. It takes place between International Mother Language Day (21 February), and World Poetry Day and International Day for the Elimination of Racial Discrimination (21 March). Multilingualism is visible in all kinds of encounters, discussions, projects, art and shared activities.

We challenge everyone to explore the importance of mother tongues and languages in libraries, arts institutes, cultural centres, homes, schools, educational institutes and workplaces during Multilingual Month.

Multilingual Month is coordinated by the Multilingual Library in cooperation with the Culture for All Service.

Get involved as an event organiser
Multilingual Month is a series of events open to all. The events and projects are united by the fact that, in one way or another, they take into account linguistic diversity and the importance of mother tongues.

Libraries can participate by, for example, giving reading tips related to the topic, organising exhibitions of relevant materials and holding multilingual fairy tale readings. Museums can organise workshops, guided tours or discussion events in different languages. Schools can participate through theme days, exhibitions, various workshops or group work or by inviting multilingualism experts to give presentations. Other cultural actors are also welcome to participate with similar programmes.

The organisations and actors participating in Multilingual Month implement the events with their own funding. The organising bodies are responsible for their own communications and must publish their events through the website www.satakielikuukausi.fi.

Publish your event and programme
Please submit your event via this link by 2 February 2024: forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wWvrPyLXJkeWbFtYtk33UupZRffZhVBLh3hLRjF0jK5UNkpIUTlSN…

Communicating on multilingualism
You can also participate by sharing materials, images, texts or reflections related to multilingualism on social media using the hashtags #satakielikuukausi #multilingualmonth.

Enquiries
Do you need more information? You can ask for more information by sending an email to monikielinen.kirjasto@hel.fi
See MoreSee Less

Satakielikuukausi – ilmoittaudu tapahtumajärjestäjäksi juhlavuonna 2024
(på svenska nedan, in English below)

Suunnitteletko jo kevään ohjelmaa? Ilmoita tapahtumasi mukaan Satakielikuukauteen 21.2.–21.3.2024.

Satakielikuukautta on vietetty Suomessa vuodesta 2015, eli vuosi 2024 on 10-vuotisjuhla!

Satakielikuukausi on äidinkieltä ja kielellistä moninaisuutta juhliva jakso, jota vietetään Kansainvälisen äidinkielen päivän 21.2. ja Maailman runouden ja YK:n rasisminvastaisen päivän 21.3. välissä. Monikielisyys näkyy erilaisten kohtaamisten, keskustelun, projektien, taiteen ja yhdessä tekemisen kautta.

Haastamme kaikki mukaan tarkastelemaan äidinkielen ja kielten merkitystä kirjastoissa, taidelaitoksissa, kulttuurikeskuksissa, kodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla Satakielikuukauden aikana.

Satakielikuukautta koordinoiva taho on Monikielinen kirjasto yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa. 

Mukaan tapahtumajärjestäjäksi
Satakielikuukausi on kaikille avoin tapahtumakokonaisuus. Mukaan ilmoitettuja tapahtumia ja hankkeita yhdistää se, että ne tavalla tai toisella huomioivat kielellisen moninaisuuden ja äidinkielen merkityksen. 

Kirjastot voivat osallistua esimerkiksi antamalla aiheeseen liittyviä lukuvinkkejä, järjestämällä aineistonäyttelyitä ja pitämällä monikielisiä satutuokioita. Museot voivat järjestää erikielisiä työpajoja, opastettuja kierroksia tai keskustelutilaisuuksia. Koulut voivat osallistua teemapäivin, näyttelyin, kutsumalla monikielisyyden asiantuntijoita puhumaan tai erilaisten työpajojen tai ryhmätöiden kautta. Muutkin kulttuuritoimijat ovat tervetulleita osallistumaan vastaavanlaisella ohjelmalla.

Satakielikuukausi toteutetaan siihen osallistuvien organisaatioiden ja tekijöiden omalla rahoituksella. Järjestävä taho vastaa omasta tiedotuksestaan ja ilmoittaa tapahtuman julkaistavaksi sivuston www.satakielikuukausi.fi kautta. 

Ilmoita tapahtuma
Ilmoita tapahtumasi tämän linkin kautta 2.2.2024 mennessä: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wWvrPyLXJkeWbFtYtk33UupZRffZhVBLh3hLRjF0jK5UNkpIUTlSNFlOUVI2QUw2SExEQTlXQjdJVSQlQCN0PWcu

Viesti monikielisyydestä
Voit osallistua myös jakamalla monikielisyyteen liittyvää aineistoa, kuvia, tekstejä tai pohdintoja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #Satakielikuukausi #MultilingualMonth.

Lisätietoja
Tarvitsetko lisätietoja? Kysy lisätietoja sähköpostitse monikielinen.kirjasto@hel.fi 

PÅ SVENSKA
Flerspråkighetsmånaden – anmäl dig som evenemangsarrangör under jubileumsåret 2024

Planerar du redan vårens program? Anmäl ditt evenemang till Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi som firas den 21 februari–21 mars 2024.

Flerspråkighetsmånaden har firats i Finland sedan 2015, vilket betyder att år 2024 är vårt tioårsjubileum!

Flerspråkighetsmånaden som firar modersmål och språklig mångfald infaller mellan internationella modersmålsdagen den 21 februari, och Världspoesidagen och Den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering den 21 mars. Flerspråkighet lyfts fram genom olika slags möten, samtal, projekt, konst och gemensamma aktiviteter.

Vi utmanar alla att under Flerspråkighetsmånaden vara med och utforska modersmålets och språkens betydelse vid bibliotek, konstinstitutioner och kulturcenter, i hemmen, skolorna och läroanstalterna samt på arbetsplatserna.

Flerspråkighetsmånaden samordnas av Flerspråkiga biblioteket i samarbete med Servicen Kultur för alla. 

Kom med som evenemangsarrangör
Flerspråkighetsmånaden är en samling evenemang som är öppna för alla. Gemensamt för de projekt och evenemang som anmälts är att man i dem på ett eller annat sätt beaktar modersmålets och språkens betydelse. 

Bibliotek kan till exempel delta genom att ge lästips om ämnet, ordna materialutställningar och hålla flerspråkiga sagostunder. Museer kan ordna verkstäder, guidade visningar eller samtalsmöten på olika språk. Skolor kan delta med temadagar och utställningar, bjuda in flerspråklighetsexperter att hålla föredrag, ordna olika slags verkstäder eller grupparbeten. Även andra kulturaktörer är välkomna att delta med liknande program.

Aktiviteterna under Flerspråkighetsmånaden finansieras av de medverkande organisationerna och aktörerna själva. Arrangören ansvarar för sin egen kommunikation och anmäler evenemanget till publicering på webbplatsen www.satakielikuukausi.fi. 

Anmäl ett evenemang
Anmäl ditt evenemang senast 2.2.2024 via denna länk: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wWvrPyLXJkeWbFtYtk33UupZRffZhVBLh3hLRjF0jK5UNkpIUTlSNFlOUVI2QUw2SExEQTlXQjdJVSQlQCN0PWcu

Kommunicera om flerspråkighet
Du kan också delta genom att dela material, bilder, texter eller reflektioner kring ämnet på sociala medier med hashtaggarna #Satakielikuukausi #MultilingualMonth #Flerspråkighetsmånaden.

Mer information
Behöver du mer information? Be om mer information via e-post: monikielinen.kirjasto@hel.fi 

IN ENGLISH
Multilingual Month – register as an event organiser in the anniversary year 2024
Making plans for spring already? Register your event for Multilingual Month  - Satakielikuukausi taking place between 21 February and 21 March 2024.

Multilingual Month has been celebrated in Finland since 2015, which makes 2024 its 10th anniversary!

Multilingual Month is a celebration of mother tongues and multilingualism. It takes place between International Mother Language Day (21 February), and World Poetry Day and International Day for the Elimination of Racial Discrimination (21 March). Multilingualism is visible in all kinds of encounters, discussions, projects, art and shared activities.

We challenge everyone to explore the importance of mother tongues and languages in libraries, arts institutes, cultural centres, homes, schools, educational institutes and workplaces during Multilingual Month.

Multilingual Month is coordinated by the Multilingual Library in cooperation with the Culture for All Service. 

Get involved as an event organiser
Multilingual Month is a series of events open to all. The events and projects are united by the fact that, in one way or another, they take into account linguistic diversity and the importance of mother tongues. 

Libraries can participate by, for example, giving reading tips related to the topic, organising exhibitions of relevant materials and holding multilingual fairy tale readings. Museums can organise workshops, guided tours or discussion events in different languages. Schools can participate through theme days, exhibitions, various workshops or group work or by inviting multilingualism experts to give presentations.  Other cultural actors are also welcome to participate with similar programmes.

The organisations and actors participating in Multilingual Month implement the events with their own funding. The organising bodies are responsible for their own communications and must publish their events through the website www.satakielikuukausi.fi. 

Publish your event and programme
Please submit your event via this link by 2 February 2024: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wWvrPyLXJkeWbFtYtk33UupZRffZhVBLh3hLRjF0jK5UNkpIUTlSNFlOUVI2QUw2SExEQTlXQjdJVSQlQCN0PWcu

Communicating on multilingualism
You can also participate by sharing materials, images, texts or reflections related to multilingualism on social media using the hashtags #Satakielikuukausi #MultilingualMonth.

Enquiries
Do you need more information? You can ask for more information by sending an email to monikielinen.kirjasto@hel.fi
6 months ago

Maailma kylässä | World Village Festival ja Monikielinen kirjasto – Multilingual Library tarjoavat arabian- ja kiinankielisiä satutuokioita Lastenalueella Helsingin Suvilahdessa 27-28.5.2023. Tarinat omalla äidinkielellä ovat erittäin tärkeitä kielenoppimisen kannalta. Tervetuloa kuuntelemaan! See MoreSee Less

Maailma kylässä | World Village Festival ja Monikielinen kirjasto - Multilingual Library tarjoavat arabian- ja  kiinankielisiä satutuokioita Lastenalueella Helsingin Suvilahdessa 27-28.5.2023. Tarinat omalla äidinkielellä ovat erittäin tärkeitä kielenoppimisen kannalta. Tervetuloa kuuntelemaan!
8 months ago

Hyvää Maailman runouden päivää ja rasismin vastaista päivää!
Satakielikuukausi päättyy tänään. Kiitos kaikille osallistuneille ja tapahtumanjärjestäjille!

Trevilg världspoesidagen och den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering!
Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi avslutar idag. Tack för alla som har varit med och alla evenemangsarrangörer!

Happy World Poetry Day and the United Nations Day Against Racism!
Multilingual Month Satakielikuukausi ends today. Thanks to everyone who have participated and all the event organisers!
See MoreSee Less

Hyvää Maailman runouden päivää ja rasismin vastaista päivää!
Satakielikuukausi päättyy tänään. Kiitos kaikille osallistuneille ja tapahtumanjärjestäjille!

Trevilg världspoesidagen och den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering!
Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi avslutar idag. Tack för alla som har varit med och alla evenemangsarrangörer!

Happy World Poetry Day and the United Nations Day Against Racism!
Multilingual Month Satakielikuukausi ends today. Thanks to everyone who have participated and all the event organisers!
Load more

Ilmoita tapahtuma / anmäl ditt evenemang / sign up your event

Ilmoita tapahtumasi alla olevan linkin kautta 2.2.2024 mennessä. 
Registrera ditt evenemang via länken nedan senast den 2 februari 2024.
Tell us about your event by 2.2.2024 via the link below.

Ohjelma 2023

marraskuu2023
Show events from
to
Avainsanojejen mukaan
Järjestäjän mukaan
Tapahtumapaikan mukaan
No events to display.

Blogit

Vilma Sippolan hiukset ovat punaruskeat, mutta ne ovat saaneet kasvaa vasta vuoden oman värisiksi, joten pitkissä hiuksissa on vanhat blondiksi värjäämisen jäljet. Silmät ovat siniset ja melko isot, pyöreät. Iho on vaalea. Huulet ovat myös isot, lurtsut. Leuassa on kaksi luomea. Kirjailijakuvassa Vilmalla on vihreä, melko räikeä mekko, hieman meikkiä ja katse tulevaisuuteen. Yleensä hän hymyilee, mutta kuvassa kasvot ovat rennot. Kaulassa on helmikoru jossa on muutama värikäs helmi, ja korvakorut ovat eriparia.
BlogiBlogs

Ikkunoita ja ovia kielimuureihin – Kielen saavutettavuudesta teatterissa

In English below Olen muuttanut vieraaseen maahan, vaihto-oppilaaksi kouluun, jonka kieltä en puhu. Opin ja
Lue lisää→
Kolme hyvin yksinkertaisesti piirrettyä hahmoa keskustelee, yksi puhuu, toinen kuuntelee, kolmannen pään päällä on kysymysmerkkejä.
BloggarBlogiBlogs

Kökkökieli kunniaan!

Läs texten på svenska nedan. Lukion jälkeen ruotsin- ja ranskan kielen taitoni uinahtivat aika pahasti.
Lue lisää→
Mooncake Love & Ma. Illustrator: Mariela Georg, Author: Arlene Tucker. Nämä lukevat kirjan kannessa.
BloggarBlogiBlogs

All the places a story can take us: a personal account on representation and multilingualism in children’s books

(alla suomeksi) by Arlene Tucker. Stories are like a volcano bursting with multisensory and multidimensional
Lue lisää→
Scroll to Top
Skip to content